BuSO Tongelsbos is een school voor buitengewoon secundair onderwijs met opleidingsvorm 3 (OV3) en opleidingsvorm 4 (OV4).

OPLEIDINGSVORM 3

In deze opleidingsvorm kunnen leerlingen met een attest basisaanbod, type 1, type 3 of type 9 terecht. Tevens hebben wij een geïntegreerde autiwerking met aangepaste werkvormen en hulpmiddelen.
Met het getuigschrift dat ze hier behalen, kunnen ze tewerkgesteld worden in het gewone arbeidsmilieu.

OPLEIDINGSVORM 4

In samenwerking met het gewoon secundair onderwijs KOGEKA Geel starten wij met een opleiding plant, dier en milieu. In deze opleidingsvorm kunnen leerlingen met een attest type 3 en type 9 terecht. Deze jongeren hebben een normale tot randnormale begaafdheid met sociaal-emotionele problemen of stoornissen, eventueel in combinatie met een autismespectrumstoornis.

Met het getuigschrift dat ze hier behalen, kunnen ze tewerkgesteld worden in het gewone arbeidsmilieu.