BuSO Tongelsbos is een school voor buitengewoon secundair onderwijs met opleidingsvorm 3 (OV3) en opleidingsvorm 4 (OV4).

OPLEIDINGSVORM 3

In deze opleidingsvorm kunnen leerlingen met een attest basisaanbod, type 1, type 3 of type 9 terecht. Tevens hebben wij een geïntegreerde autiwerking met aangepaste werkvormen en hulpmiddelen.
Met het getuigschrift dat ze hier behalen, kunnen ze tewerkgesteld worden in het gewone arbeidsmilieu.

OPLEIDINGSVORM 4

In samenwerking met het gewoon secundair onderwijs KOGEKA Geel starten wij met een opleiding plant, dier en milieu. In deze opleidingsvorm kunnen leerlingen met een attest type 3 en type 9 terecht. Deze jongeren hebben een normale tot randnormale begaafdheid met sociaal-emotionele problemen of stoornissen, eventueel in combinatie met een autismespectrumstoornis.

In de eerste graad volgen deze leerlingen alle lessen op onze campus. Vanaf de tweede graad worden de praktijkvakken daar waar mogelijk samen ingericht met de leerlingen van KOGEKA Geel met ondersteuning vanuit OV4. Zo trachten wij om deze jongeren te integreren in het gewoon secundair onderwijs. In de derde graad trachten we deze lijn verder door te trekken.

Met het getuigschrift dat ze hier behalen, kunnen ze tewerkgesteld worden in het gewone arbeidsmilieu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]