Opleidingsvorm 4 volgt het leerplan met de eindtermen van het BSO maar dan met ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het biedt onderwijs aan normaal begaafde jongeren, die wegens een gedragsproblematiek of autismespectrumstoornissen, niet naar het gewoon onderwijs kunnen.

Binnen OV4 bieden wij de opleiding “plant, dier en milieu” aan:

 

  • De leerling leert de basisbeginselen van groei, ontwikkeling  en verzorging van planten en dieren. Hij bestudeert de  inwendige en uitwendige bouw van planten en dieren.
  • De leerling leert planten en dieren herkennen en benoemen.
  • De leerling leert diergedragingen observeren en afleiden hoe ze die moeten hanteren.
  • De leerling leert aan de hand van milieustudie welke     invloed bodem, klimaat en andere omgevingsfactoren hebben op de groei en ontwikkelingsprocessen van planten en dieren.
  • De leerling leert op een respectvolle en verantwoorde wijze omgaan met planten en dieren.

Onze school biedt hiernaast ook aandacht aan de sociaal en emotionele ontwikkeling van de jongeren:

  • De leerling leert persoonlijke attitudes en vaardigheden.
  • De leerling leert organisatorische attitudes en vaardigheden.
  • De leerling leert cognitieve attitudes en vaardigheden.