Search

 

Tongelsbos

In onze school
Hebben we een doel
Werken we op maat
Bieden we een krachtige leeromgeving
Mogen we fouten maken
Geven we nieuwe kansen
Tonen we respect voor iedereen
Zijn we christelijk geïnspireerd
Leven we samen
Voelen we ons goed
Kunnen we buiten-gewoon groeien


Update!!! Heropstart scholen

Tim Baeyens 0 384

Beste ouder(s)

Op 18 mei 2020 start ook onze school voorzichtig terug op.

Wij zullen dit in een eerste fase met 2 groepen doen: 

 • Op maandag én donderdag mogen alle schoolverlaters in kleine groepen verder klaargestoomd worden om een vlotte overgang te kunnen maken naar het secundair onderwijs.

 • Op dinsdag én vrijdag zijn de rupsen, sprinkhanen en schildpadden welkom. Zij zitten in de startfase van het lees-, schrijf- en rekenproces en kunnen daarom nog veel extra ondersteuning gebruiken.

De opvang voor kinderen, van wie de ouders geen andere opvangmogelijkheden hebben, blijft uiteraard gewoon verder lopen. Indien u gebruik wil maken van onze opvang, gelieve dit steeds tijdig door te geven aan de school. Liefst ten laatste op woensdag voor de dagen in de week erna.

Vermits dit alles moet gebeuren onder strenge veiligheidsmaatregelen, moeten wij ons bij de opstart beperken tot deze 2 groepen en de opvanggroep. Na een week of 2 zal er geëvalueerd worden of we dit verder kunnen uitbreiden met nog bijkomende leerlingen. Wij moeten hier ook steeds de adviezen volgen vanuit de veiligheidsraad.

Het leerlingenvervoer zal vanaf 18/05 terug worden opgestart. Op de bus geldt ook de social-distance regel. Daarom vragen we uitdrukkelijk om uw kind zelf naar school te brengen indien u die mogelijkheid hebt. Het leerlingenvervoer kan enkel dienen voor kinderen waarvan de ouders geen (andere) vervoersmogelijkheden hebben.

 Er wordt nog steeds uitdrukkelijk gevraagd om zieke kinderen thuis te houden. 

 De leerkracht van uw kind zal u in de loop van deze of volgende week contacteren om de nodige gegevens te verzamelen zodat wij de opstart zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.

 

Bedankt alvast voor jullie medewerking en begrip.

Wij kijken er alvast naar uit om onze kinderen snel terug te zien.

Hou het gezond en zorg nog goed voor elkaar.

 

&l

UPDATE!!! Heropstart van de scholen vanaf 15 mei

Tim Baeyens 0 349

Beste ouders

Beste leerlingen

 

Als alles goed gaat starten we zeer binnenkort terug op. Op vrijdag 15 mei zullen een aantal klassen van onze 5de jaars en ABO van OV3 en onze 6de jaars van OV4 de eer hebben om als eersten terug door de schoolpoort te wandelen. Andere klassen van 6DZ of het 5de jaar en ABO zullen maandag 18 mei starten.

 

Wat betreft de HEROPSTART

De overheid bepaalt welke groepen van leerlingen mogen heropstarten. Dat wil ook zeggen dat alle andere leerlingen NIET mogen heropstarten, ook niet als we dit zouden willen. De heropstart moet beantwoorden aan strikte voorwaarden inzake fysieke afstand, hygiënemaatregelen, veiligheidsvoorschriften ….

Uiteraard is ieders veiligheid en gezondheid prioritair!

De leerlingen van 6DZ (OV4) en het 5de jaar en ABO (OV3) komen gedurende 2 volle dagen per week naar school. Praktijkvakken zijn immers moeilijker vanop afstand te organiseren. De leerlingen van deze klassen zullen zo snel mogelijk hun aangepast lessenrooster krijgen. We leggen op school de nadruk op de praktijkvakken. De verschillende klasgroepen zullen zoveel mogelijk over de lesweek gespreid worden zodat er zo weinig mogelijk leerlingen op school en op de lijnbussen zitten.

Op basis van een evaluatie door de overheid kunnen ten vroegste vanaf 29 mei misschien ook andere leerjaren met lessen op school starten.

Wat betreft de OPVANG

Als jullie opvang nodig hebben voor jullie zoon of dochter vragen we om daarvoor in te schrijven:

 • minimum 2 werkdagen vooraf
 • telefonisch tijdens de schooluren op 014 53 81 81
 • via Smartschool in een bericht naar Chantal Vangenechten
 • via mail aan info@buso.tongelsbos.be

Ook op de opvang moet aan een aantal zeer strenge voorwaarden voldoen wat betreft fysieke afstand, hygiënemaatregelen, veiligheidsvoorschriften. Daarom is het zeer belangrijk dat wij vooraf weten hoeveel leerlingen wij in de school moeten opvangen.

Wat betreft de PRETEACHING

Voor de leerlingen van de andere leerjaren blijft ‘preteaching’ via afstandsonderwijs van toepassing. De klastitularis van jullie zoon of dochter blijft in contact en stuurt wekelijks de weekschema’s door met opdrachten en livesessies.

Beste ouders, beste leerlingen, ik wil jullie oprecht bedanken voor jullie inzet en jullie harde werk. Een dikke pluim! Verder hoop ik dat we jullie heel binnenkort allemaal terug mogen verwelkomen op de school. Jullie worden gemist!

Vriendelijke groet

Ilse van de Vreugde
Directeur

Heropstart van de Scholen

Tim Baeyens 0 370

Beste ouders
Beste leerlingen 

Er is de laatste dagen in het nieuws en op de sociale media enorm veel belangstelling geweest voor de aangekondigde heropstart van de scholen vanaf 15 mei.

Deze heropstart roept bij jullie wellicht heel wat vragen en zelfs bezorgdheden op. Op dit moment zijn wij als schoolteam samen met de interne preventieadviseur en het schoolbestuur alle noodzakelijke procedures en draaiboeken aan het voorbereiden om maximaal in te zetten op de gezondheid en de veiligheid van iedereen op onze school.

Wij zijn alvast gestart met de eerste voorbereidingen van de heropstart. De nodige beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, ontsmettingsproducten, … zijn reeds besteld. De grote lijnen van de te volgen procedures zijn uitgezet.

Voor de concrete uitwerking moeten we nog wachten op verdere richtlijnen en verduidelijking door de overheid. Zo gauw wij over de volledige informatie beschikken, werken we ons plan verder uit en brengen we jullie op de hoogte.

Heb je nog vragen of bezorgdheden neem dan gerust contact met de school. Dit kan via een bericht op Smartschool of telefonisch op 014/53 81 81.
 

 

 

Virtuele DOE-dag

Tim Baeyens 0 316

Het filmpje dat u te zien heeft gekregen, is bewust ontwikkeld ter vervanging van de ‘doedag’ BuSO OV3 die op 20 maart niet is kunnen doorgaan. Op deze ludieke manier heeft de school geprobeerd om inhoudelijk een beeld te scheppen van waar ze voor staat.

Door op onderstaande links te klikken komt u via onze website rechtstreeks terecht op de aanmeldingsformulieren voor respectievelijk BuSO OV3 en OV4.

OV3
https://forms.gle/t6mAnWYTsHKg8Xko8

OV4
https://forms.gle/jELVrhrNb2uWatCN9

UPDATE: Wat na de paasvakantie

Tim Baeyens 0 355

Beste ouders
Beste leerlingen 

Jullie hebben allicht ook de nieuwsberichten gevolgd in verband met de verlenging van de Corona Maatregelen. De Nationale Veiligheidsraad heeft ook voor de scholen de opschorting van de lessen verlengd tot 3 mei 2020.

Voor de leerlingen betekent dit dat ze na de paasvakantie nieuwe leerstof aangeboden krijgen in de vorm van pre-teaching. Pre-teaching wil zeggen dat we enkel essentiële leerstof aanbieden vanop afstand, rekening houdend met de individuele noden van de leerlingen. De leerkrachten komen op deze leerstof later terug in de klas.  

Onderwijs Vlaanderen legt in onderstaand filmpje uit wat je kind leert na de paasvakantie.

image.png

  https://youtu.be/Qwh4VJKakLY

 

Hoe wij in onze school afstandsleren organiseren en wat hier allemaal komt bij kijken, zetten we hier voor jullie op een rij.

 • De leerkrachten van een klas geven een overzicht van hun leerstof en opdrachten, via één gezamenlijk weekschema per klas. In dit weekschema staat wat de leerlingen moeten doen, waar de leerlingen de taken en opdrachten kunnen vinden en wanneer en hoe ze moeten ingediend worden. Bij het opstellen van dit schema houden de leerkrachten er rekening mee dat de jongeren dagelijks maximaal 3 tot 4 uren voor de school werken. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen bij het samenstellen van de leerstof en de opdrachten.
 • In een tweede weekoverzicht staan de livemomenten gepland waaraan leerlingen kunnen deelnemen of in gesprek kunnen gaan met klasleerkrachten.
 • De weekschema's worden jullie op een vast moment in de week door de klastitularis via een bericht op Smartschool doorgestuurd. 
 • Omdat we het belangrijk vinden om onze leerlingen goed op te volgen worden sommige opdrachten geëvalueerd. Leerlingen krijgen punten en/of commentaar van de leerkracht. De punten worden niet mee verrekend in de eindbeoordeling van de leerlingen.
 • Afhankelijk van de de klas, de opleidingsvorm, de richting waarin je zoon of dochter zit zal er nog specifieke informatie volgen. De klastitularissen doen er alles aan om jullie zo goed mogelijk te informeren, om regelmatig contact te nemen, om te bevragen hoe het thuis gaat...
 • Wat de eindevaluaties, de examens, de kwalificaties betreft wachten wij als school de richtlijnen van de overheid af. 

Hoe kan je als ouder helpen bij het schoolwerk?  &

RSS
1234
Copyright 2020 by DNN corp Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top