Search

 

Tongelsbos

In onze school
Hebben we een doel
Werken we op maat
Bieden we een krachtige leeromgeving
Mogen we fouten maken
Geven we nieuwe kansen
Tonen we respect voor iedereen
Zijn we christelijk geïnspireerd
Leven we samen
Voelen we ons goed
Kunnen we buiten-gewoon groeien


UPDATE CORONA BLO

Tim Baeyens 0 340

CORONA UPDATE


 

Beste ouders


 

Zoals jullie wellicht al vernomen hebben, blijven de coronamaatregelen ongewijzigd tot en met 3 mei 2020. Dit wil dus zeggen dat de scholen nog steeds gesloten zullen blijven.

 

Volgens de richtlijnen moet er na de paasvakantie nieuwe leerstof aangeboden worden. 

Onze leerkrachten proberen dit zeker waar te maken.

Wij zijn er echter van overtuigd dat dit niet evident zal zijn voor al onze leerlingen.

Grondige herhalingsoefeningen zullen dus zeker even waardevol blijven.

 

Het welbevinden van onze leerlingen blijft voor ons nog steeds het allerbelangrijkste.

Wij zullen dan ook blijven inzetten op goede contacten met hen.

 

Mocht u nog vragen hebben over hoe en wat, aarzel zeker niet om de leerkracht van uw kind te contacteren of bel gerust even naar school tussen 8.30u en 15.30u: 014/53 81 82.

 

Wij willen alle ouders bedanken voor de inspanningen die ze leveren en hopen zo snel mogelijk terug te kunnen opstarten.

Uiteraard zal dit met de nodige veiligheidsmaatregelen gebeuren.

 

Wij houden jullie op de hoogte. 

team BLO Tongelsbos


 

Update CORONA

Tim Baeyens 0 421

! UPDATE !

Zoals jullie wellicht begrepen hebben uit de nieuwsberichten is het moment waarop de scholen kunnen heropstarten een zeer onzekere factor op dit ogenblik.

Omwille van deze onduidelijk situatie hebben we nu alvast beslist dat we, wanneer we ook terug zullen opstarten, onze focus zullen leggen op het les geven

Daarom beslissen we nu:

om volgende activiteiten in BLO en BuSO af te gelasten:

 • de alternerende stages van DZ op donderdagen, zo kunnen we maximaal inzetten op praktijklessen, GIP en project
 • de boerderijklassen van 1A en 1B (22-24 april)
 • de uitgestelde oudercontacten die we onder voorbehoud verplaatsten naar 23 april
 • de eerste communie van 10 mei (wordt uitgesteld naar een latere datum: juni? september?)
 • de opendeurdag en het schoolfeest van 16 mei
 • meerdaagse uitstap van DZ (19-20 mei)
 • de sportdag van 25 mei
 • het sportkamp van het blo (25-29 mei)
 • ​de zeeklassen van het  O-jaar (8-12 juni)

De wafelverkoop in het BuSO is stopgezet. De voorraad wafels die nog overbleef hebben we geschonken aan 'De toevlucht' https://www.detoevlucht.be/### die aan voedselbedeling doen in Westerlo. Zij voorzien maandelijks een 60-tal gezinnen van voedselpakketten.

om volgende activiteiten in BuSO uit te stellen:

 • De geplande blokstages van de kwalificatiefase OV3 (4de en 5de jaar) zijn uitgesteld naar 2 juni. De stages worden met 1 week ingekort en zullen dus maar 2 weken duren (9 werkdagen). Na de stages hebben de 5de jaars nog 1 week de tijd om hun kwalificatieproeven voor te bereiden.  De kwalificatieproeven van ASV worden omgezet in een permanente evaluatie.

Wat het aanbieden van leerstof betreft:

Zodra er meer duidelijkheid komt over de situatie na de paasvakantie, zullen we u informeren. 
 
 

Wij wensen jullie allemaal een zonnige, fijne maar vooral gezonde paasvakantie!

 

Corona Virus

Tim Baeyens 0 483

Beste ouder(s)

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. De kans is reëel dat er ook in België mensen het virus zullen oplopen. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

Wat moet je als ouder weten en doen?

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat voor het eerst in China is aangetroffen is Covid-19.

Maatregelen?

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn momenteel niet nodig. Pas wanneer er een grote uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar veel mensen samen komen af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school en houden wij je op de hoogte.

Wat kan ik als ouder doen?

 • Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.
 • Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
 • Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd handen geven en kussen.
 • Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in laboratoria.
 • Krijgt je kind of krijg jij koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg telefonisch een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

 

Wat doet de school?

De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.

Meer informatie?

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be

Je kan met vragen ook steeds terecht op de school via mail info@buso.tongelsbos.be smartschool of tijdens de schooluren telefonisch op 014/ 53 81 81 (BuSO) of 014/ 53 81 82 BLO

 

Met vriendelijke groet

Ilse van de Vreugde, Chris de Ceulaer

directeur

Taartenverkoop Ouderraad

Tim Baeyens 0 992

Beste ouder(s) en sympathisanten

Na het grote succes van vorig jaar organiseert Oudercomité Tongelsbos dit jaar opnieuw een taartenverkoop. Met de opbrengst steunen wij allerlei initiatieven in de school. Uw bijdrage gaat dus rechtstreeks terug naar uw kinderen. 

Bestellen kan tot vrijdag 20 september 2019. De taarten kunnen worden afgehaald tijdens de ouderavond van donderdag 26 september 2019.  U kan kiezen uit onderstaand assortiment.

 

Abrikozenlatjes 8p

Kersenlatjes 8p

Appellatjes 8p

Rijsttaart 8p

Creme knobbelsuiker 8p

Bresiliennetaart 8p

Eskimotaart = smurfentaart 8p

                                                

 

RSS
1234
Copyright 2020 by DNN corp Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top