Search

 

Tongelsbos

In onze school
Hebben we een doel
Werken we op maat
Bieden we een krachtige leeromgeving
Mogen we fouten maken
Geven we nieuwe kansen
Tonen we respect voor iedereen
Zijn we christelijk geïnspireerd
Leven we samen
Voelen we ons goed
Kunnen we buiten-gewoon groeien


Bestellijsten Schooljaar 20-21 BuSO Tongelsbos

Tim Baeyens 0 94

Beste ouders en leerlingen van BuSO Tongelsbos.

Via onderstaande linken komen jullie op de klaslijsten van jullie zoon of dochter. Je moet eerst een account aanmaken, daarna krijgen jullie de lijst te zien en kunnen jullie aanduiden wat jullie allemaal nodig hebben.

Opleidingsvorm 4

Opleidingsvorm 3

Uitbreiding van de opstart.

Tim Baeyens 0 176

Beste ouders
Beste leerling

Wellicht hebben jullie met dezelfde spanning en interesse de voorstellen en de uiteindelijke beslissingen over de uitbreiding van de heropstart van de lessen op school gevolgd in het nieuws.

In het secundair onderwijs veranderen de strenge maatregelen rond afstand en hygiëne niet.

Omdat wij steeds de gezondheid en de veiligheid van onze leerlingen en het personeel op de eerste plaats stellen, hebben wij beslist om in deze laatste maand van het schooljaar geen extra klassen meer uit te nodigen om de lessen op school te volgen.

We willen wel al onze leerlingen graag een keertje terug zien op school voor de zomervakantie!

Daarom zetten we in op ontmoetingsvoormiddagen voor alle leerlingen van OV3 en OV4, in maximale gezonde, veilige en comfortabele omstandigheden.
Hoe zo’n ontmoetingsvoormiddag er concreet zal uitzien daarover volgt later meer informatie.

We plannen voor elke klas een voormiddag in tussen vrijdag 5 juni en woensdag 24 juni.

Beste ouders, zodra duidelijk is wanneer jullie zoon of dochter op school verwacht wordt, neemt de klastitularis contact met jullie op.

Beste leerlingen, wij kijken er alvast naar uit om jullie allemaal gezond en wel terug te zien!

Ilse van de Vreugde

Team BuSO Tongelsbos

UPDATE: Heropstart van de lessen!!!!

Tim Baeyens 0 221

Beste ouders
Beste leerlingen

Wat betreft de HEROPSTART

Vanaf vrijdag 15 mei starten de lessen voor onze laatstejaars leerlingen van OV3 (5de jaar en ABO) en OV4 (6DZ) terug op. Deze herstart moet uiteraard beantwoorden aan strikte voorwaarden inzake fysieke afstand, hygiënemaatregelen, veiligheidsvoorschriften ….

Ieders veiligheid en gezondheid is prioritair! Daarom hebben we voor alle leerlingen die naar school komen een draaiboek gemaakt met aangepaste regels en afspraken die we ook op school nog zullen verduidelijken. De leerlingen die naar school komen krijgen dit draaiboek via Smartschool toegestuurd.

Voor alle andere leerlingen herstarten de lessen voorlopig niet. Zij  kunnen wel gebruik maken van de opvang indien nodig en krijgen nog steeds les via afstandsonderwijs.

Wat betreft de OPVANG

Als jullie opvang nodig hebben voor jullie zoon of dochter vragen we om daarvoor in te schrijven:

  • minimum 2 werkdagen vooraf
  • telefonisch tijdens de schooluren op 014 53 81 81
  • via Smartschool in een bericht naar Chantal Vangenechten
  • via mail aan info@buso.tongelsbos.be

Ook op de opvang moet aan een aantal zeer strenge voorwaarden voldoen wat betreft fysieke afstand, hygiënemaatregelen, veiligheidsvoorschriften. Daarom is het zeer belangrijk dat wij vooraf weten hoeveel leerlingen wij in de school moeten opvangen. Leerlingen in de opvang zullen ook een draaiboek met de aangepaste regels en afspraken krijgen via Smartschool.

Wat betreft de PRETEACHING

Voor de leerlingen van de andere leerjaren blijft ‘preteaching’ via afstandsonderwijs nog steeds van toepassing. De klastitularis van jullie zoon of dochter blijft in contact en stuurt wekelijks de weekschema’s door met opdrachten en livesessies. Hebben jullie zorgen of vragen kunnen jullie steeds bij de klastitularis terecht of op de school via een bericht op smartschool of telefonisch.

Beste ouders, beste leerlingen, ik hoop dat jullie nog steeds gezond en wel zijn en dat ook mogen blijven!

Vriendelijke groet en fijn weekend

Ilse van de Vreugde

directeur

UPDATE!!! Heropstart van de scholen vanaf 15 mei

Tim Baeyens 0 200

Beste ouders

Beste leerlingen

 

Als alles goed gaat starten we zeer binnenkort terug op. Op vrijdag 15 mei zullen een aantal klassen van onze 5de jaars en ABO van OV3 en onze 6de jaars van OV4 de eer hebben om als eersten terug door de schoolpoort te wandelen. Andere klassen van 6DZ of het 5de jaar en ABO zullen maandag 18 mei starten.

 

Wat betreft de HEROPSTART

De overheid bepaalt welke groepen van leerlingen mogen heropstarten. Dat wil ook zeggen dat alle andere leerlingen NIET mogen heropstarten, ook niet als we dit zouden willen. De heropstart moet beantwoorden aan strikte voorwaarden inzake fysieke afstand, hygiënemaatregelen, veiligheidsvoorschriften ….

Uiteraard is ieders veiligheid en gezondheid prioritair!

De leerlingen van 6DZ (OV4) en het 5de jaar en ABO (OV3) komen gedurende 2 volle dagen per week naar school. Praktijkvakken zijn immers moeilijker vanop afstand te organiseren. De leerlingen van deze klassen zullen zo snel mogelijk hun aangepast lessenrooster krijgen. We leggen op school de nadruk op de praktijkvakken. De verschillende klasgroepen zullen zoveel mogelijk over de lesweek gespreid worden zodat er zo weinig mogelijk leerlingen op school en op de lijnbussen zitten.

Op basis van een evaluatie door de overheid kunnen ten vroegste vanaf 29 mei misschien ook andere leerjaren met lessen op school starten.

Wat betreft de OPVANG

Als jullie opvang nodig hebben voor jullie zoon of dochter vragen we om daarvoor in te schrijven:

  • minimum 2 werkdagen vooraf
  • telefonisch tijdens de schooluren op 014 53 81 81
  • via Smartschool in een bericht naar Chantal Vangenechten
  • via mail aan info@buso.tongelsbos.be

Ook op de opvang moet aan een aantal zeer strenge voorwaarden voldoen wat betreft fysieke afstand, hygiënemaatregelen, veiligheidsvoorschriften. Daarom is het zeer belangrijk dat wij vooraf weten hoeveel leerlingen wij in de school moeten opvangen.

Wat betreft de PRETEACHING

Voor de leerlingen van de andere leerjaren blijft ‘preteaching’ via afstandsonderwijs van toepassing. De klastitularis van jullie zoon of dochter blijft in contact en stuurt wekelijks de weekschema’s door met opdrachten en livesessies.

Beste ouders, beste leerlingen, ik wil jullie oprecht bedanken voor jullie inzet en jullie harde werk. Een dikke pluim! Verder hoop ik dat we jullie heel binnenkort allemaal terug mogen verwelkomen op de school. Jullie worden gemist!

Vriendelijke groet

Ilse van de Vreugde
Directeur

RSS
1234
Copyright 2020 by DNN corp Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top