Search

 

Tongelsbos

In onze school
Hebben we een doel
Werken we op maat
Bieden we een krachtige leeromgeving
Mogen we fouten maken
Geven we nieuwe kansen
Tonen we respect voor iedereen
Zijn we christelijk geïnspireerd
Leven we samen
Voelen we ons goed
Kunnen we buiten-gewoon groeien


Brief einde schooljaar BLO

Tim Baeyens 0 448

Beste ouder(s) 

 

Niet te geloven maar het schooljaar is alweer voorbij!

En wat voor één? Omwille van de covid-19 maatregelen moesten we de school een tijdje sluiten en zagen we de meeste van onze leerlingen enkel nog van op afstand. Een vreemde situatie voor iedereen. Maar dankzij een goede samenwerking zijn we er in geslaagd om al onze leerlingen te begeleiden doorheen deze moeilijke periode.

Bedankt dus voor de fijne samenwerking dit schooljaar.

 

Volgend schooljaar gaan er enkele wijzigingen gebeuren in onze schoolorganisatie.

Meester Hans, onze leerlingbegeleider, stopt na vele jaren enorme inzet voor deze job en geeft de fakkel door aan meester Bjorn. Hij heeft dit jaren met heel veel liefde en overgave gedaan, maar miste het echte klasgebeuren te erg. Hij gaat vanaf september terug in de klas staan als klastitularis. Wij zijn hem uiteraard heel dankbaar voor wat hij de voorbije jaren heeft betekend voor onze school, maar hebben alle vertrouwen in meester Bjorn. Hij is zeker en vast een volwaardige opvolger.

Het telefoonnummer (0478/929109) waarop meester Hans steeds bereikbaar was, gaat dus ook afgesloten worden vanaf 01/07/2020.

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de school.

De school blijft nog bereikbaar tussen 01/07/2020 en 10/07/2020 en vanaf 17/08/2020 zijn wij terug paraat om het nieuwe schooljaar voor te bereiden.


 

Ik wens jullie graag een deugddoende en zonnige vakantie toe. 

Een tijd om eens op de pauzeknop te drukken en de dingen te doen die je al een poosje hebt uitgesteld.

We zien jullie allemaal graag terug op onze kijkavond van 27/08 en zeker op  dinsdag 1 september 2020 om 8.40 uur.

 

De brief met info i.v.m. de uren van de bus krijg je rond 27 augustus in je brievenbus.

 

Op de achterkant van deze brief kan je alvast enkele belangrijke mededelingen en data voor volgend schooljaar terugvinden.

 

Update!!! Heropstart scholen

Tim Baeyens 0 419

Beste ouder(s)

Op 18 mei 2020 start ook onze school voorzichtig terug op.

Wij zullen dit in een eerste fase met 2 groepen doen: 

 • Op maandag én donderdag mogen alle schoolverlaters in kleine groepen verder klaargestoomd worden om een vlotte overgang te kunnen maken naar het secundair onderwijs.

 • Op dinsdag én vrijdag zijn de rupsen, sprinkhanen en schildpadden welkom. Zij zitten in de startfase van het lees-, schrijf- en rekenproces en kunnen daarom nog veel extra ondersteuning gebruiken.

De opvang voor kinderen, van wie de ouders geen andere opvangmogelijkheden hebben, blijft uiteraard gewoon verder lopen. Indien u gebruik wil maken van onze opvang, gelieve dit steeds tijdig door te geven aan de school. Liefst ten laatste op woensdag voor de dagen in de week erna.

Vermits dit alles moet gebeuren onder strenge veiligheidsmaatregelen, moeten wij ons bij de opstart beperken tot deze 2 groepen en de opvanggroep. Na een week of 2 zal er geëvalueerd worden of we dit verder kunnen uitbreiden met nog bijkomende leerlingen. Wij moeten hier ook steeds de adviezen volgen vanuit de veiligheidsraad.

Het leerlingenvervoer zal vanaf 18/05 terug worden opgestart. Op de bus geldt ook de social-distance regel. Daarom vragen we uitdrukkelijk om uw kind zelf naar school te brengen indien u die mogelijkheid hebt. Het leerlingenvervoer kan enkel dienen voor kinderen waarvan de ouders geen (andere) vervoersmogelijkheden hebben.

 Er wordt nog steeds uitdrukkelijk gevraagd om zieke kinderen thuis te houden. 

 De leerkracht van uw kind zal u in de loop van deze of volgende week contacteren om de nodige gegevens te verzamelen zodat wij de opstart zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.

 

Bedankt alvast voor jullie medewerking en begrip.

Wij kijken er alvast naar uit om onze kinderen snel terug te zien.

Hou het gezond en zorg nog goed voor elkaar.

 

&l

Heropstart van de Scholen

Tim Baeyens 0 398

Beste ouders
Beste leerlingen 

Er is de laatste dagen in het nieuws en op de sociale media enorm veel belangstelling geweest voor de aangekondigde heropstart van de scholen vanaf 15 mei.

Deze heropstart roept bij jullie wellicht heel wat vragen en zelfs bezorgdheden op. Op dit moment zijn wij als schoolteam samen met de interne preventieadviseur en het schoolbestuur alle noodzakelijke procedures en draaiboeken aan het voorbereiden om maximaal in te zetten op de gezondheid en de veiligheid van iedereen op onze school.

Wij zijn alvast gestart met de eerste voorbereidingen van de heropstart. De nodige beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, ontsmettingsproducten, … zijn reeds besteld. De grote lijnen van de te volgen procedures zijn uitgezet.

Voor de concrete uitwerking moeten we nog wachten op verdere richtlijnen en verduidelijking door de overheid. Zo gauw wij over de volledige informatie beschikken, werken we ons plan verder uit en brengen we jullie op de hoogte.

Heb je nog vragen of bezorgdheden neem dan gerust contact met de school. Dit kan via een bericht op Smartschool of telefonisch op 014/53 81 81.
 

 

 

UPDATE CORONA BLO

Tim Baeyens 0 366

CORONA UPDATE


 

Beste ouders


 

Zoals jullie wellicht al vernomen hebben, blijven de coronamaatregelen ongewijzigd tot en met 3 mei 2020. Dit wil dus zeggen dat de scholen nog steeds gesloten zullen blijven.

 

Volgens de richtlijnen moet er na de paasvakantie nieuwe leerstof aangeboden worden. 

Onze leerkrachten proberen dit zeker waar te maken.

Wij zijn er echter van overtuigd dat dit niet evident zal zijn voor al onze leerlingen.

Grondige herhalingsoefeningen zullen dus zeker even waardevol blijven.

 

Het welbevinden van onze leerlingen blijft voor ons nog steeds het allerbelangrijkste.

Wij zullen dan ook blijven inzetten op goede contacten met hen.

 

Mocht u nog vragen hebben over hoe en wat, aarzel zeker niet om de leerkracht van uw kind te contacteren of bel gerust even naar school tussen 8.30u en 15.30u: 014/53 81 82.

 

Wij willen alle ouders bedanken voor de inspanningen die ze leveren en hopen zo snel mogelijk terug te kunnen opstarten.

Uiteraard zal dit met de nodige veiligheidsmaatregelen gebeuren.

 

Wij houden jullie op de hoogte. 

team BLO Tongelsbos


 

Update CORONA

Tim Baeyens 0 453

! UPDATE !

Zoals jullie wellicht begrepen hebben uit de nieuwsberichten is het moment waarop de scholen kunnen heropstarten een zeer onzekere factor op dit ogenblik.

Omwille van deze onduidelijk situatie hebben we nu alvast beslist dat we, wanneer we ook terug zullen opstarten, onze focus zullen leggen op het les geven

Daarom beslissen we nu:

om volgende activiteiten in BLO en BuSO af te gelasten:

 • de alternerende stages van DZ op donderdagen, zo kunnen we maximaal inzetten op praktijklessen, GIP en project
 • de boerderijklassen van 1A en 1B (22-24 april)
 • de uitgestelde oudercontacten die we onder voorbehoud verplaatsten naar 23 april
 • de eerste communie van 10 mei (wordt uitgesteld naar een latere datum: juni? september?)
 • de opendeurdag en het schoolfeest van 16 mei
 • meerdaagse uitstap van DZ (19-20 mei)
 • de sportdag van 25 mei
 • het sportkamp van het blo (25-29 mei)
 • ​de zeeklassen van het  O-jaar (8-12 juni)

De wafelverkoop in het BuSO is stopgezet. De voorraad wafels die nog overbleef hebben we geschonken aan 'De toevlucht' https://www.detoevlucht.be/### die aan voedselbedeling doen in Westerlo. Zij voorzien maandelijks een 60-tal gezinnen van voedselpakketten.

om volgende activiteiten in BuSO uit te stellen:

 • De geplande blokstages van de kwalificatiefase OV3 (4de en 5de jaar) zijn uitgesteld naar 2 juni. De stages worden met 1 week ingekort en zullen dus maar 2 weken duren (9 werkdagen). Na de stages hebben de 5de jaars nog 1 week de tijd om hun kwalificatieproeven voor te bereiden.  De kwalificatieproeven van ASV worden omgezet in een permanente evaluatie.

Wat het aanbieden van leerstof betreft:

Zodra er meer duidelijkheid komt over de situatie na de paasvakantie, zullen we u informeren. 
 
 

Wij wensen jullie allemaal een zonnige, fijne maar vooral gezonde paasvakantie!

 

RSS
123
Copyright 2020 by DNN corp Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top