Search

 

Tongelsbos

In onze school
Hebben we een doel
Werken we op maat
Bieden we een krachtige leeromgeving
Mogen we fouten maken
Geven we nieuwe kansen
Tonen we respect voor iedereen
Zijn we christelijk geïnspireerd
Leven we samen
Voelen we ons goed
Kunnen we buiten-gewoon groeien


Heropstart van de Scholen

Tim Baeyens 0 81

Beste ouders
Beste leerlingen 

Er is de laatste dagen in het nieuws en op de sociale media enorm veel belangstelling geweest voor de aangekondigde heropstart van de scholen vanaf 15 mei.

Deze heropstart roept bij jullie wellicht heel wat vragen en zelfs bezorgdheden op. Op dit moment zijn wij als schoolteam samen met de interne preventieadviseur en het schoolbestuur alle noodzakelijke procedures en draaiboeken aan het voorbereiden om maximaal in te zetten op de gezondheid en de veiligheid van iedereen op onze school.

Wij zijn alvast gestart met de eerste voorbereidingen van de heropstart. De nodige beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, ontsmettingsproducten, … zijn reeds besteld. De grote lijnen van de te volgen procedures zijn uitgezet.

Voor de concrete uitwerking moeten we nog wachten op verdere richtlijnen en verduidelijking door de overheid. Zo gauw wij over de volledige informatie beschikken, werken we ons plan verder uit en brengen we jullie op de hoogte.

Heb je nog vragen of bezorgdheden neem dan gerust contact met de school. Dit kan via een bericht op Smartschool of telefonisch op 014/53 81 81.
 

 

 

Virtuele DOE-dag

Tim Baeyens 0 93

Het filmpje dat u te zien heeft gekregen, is bewust ontwikkeld ter vervanging van de ‘doedag’ BuSO OV3 die op 20 maart niet is kunnen doorgaan. Op deze ludieke manier heeft de school geprobeerd om inhoudelijk een beeld te scheppen van waar ze voor staat.

Door op onderstaande links te klikken komt u via onze website rechtstreeks terecht op de aanmeldingsformulieren voor respectievelijk BuSO OV3 en OV4.

OV3
https://forms.gle/t6mAnWYTsHKg8Xko8

OV4
https://forms.gle/jELVrhrNb2uWatCN9

UPDATE: Wat na de paasvakantie

Tim Baeyens 0 103

Beste ouders
Beste leerlingen 

Jullie hebben allicht ook de nieuwsberichten gevolgd in verband met de verlenging van de Corona Maatregelen. De Nationale Veiligheidsraad heeft ook voor de scholen de opschorting van de lessen verlengd tot 3 mei 2020.

Voor de leerlingen betekent dit dat ze na de paasvakantie nieuwe leerstof aangeboden krijgen in de vorm van pre-teaching. Pre-teaching wil zeggen dat we enkel essentiële leerstof aanbieden vanop afstand, rekening houdend met de individuele noden van de leerlingen. De leerkrachten komen op deze leerstof later terug in de klas.  

Onderwijs Vlaanderen legt in onderstaand filmpje uit wat je kind leert na de paasvakantie.

image.png

  https://youtu.be/Qwh4VJKakLY

 

Hoe wij in onze school afstandsleren organiseren en wat hier allemaal komt bij kijken, zetten we hier voor jullie op een rij.

 • De leerkrachten van een klas geven een overzicht van hun leerstof en opdrachten, via één gezamenlijk weekschema per klas. In dit weekschema staat wat de leerlingen moeten doen, waar de leerlingen de taken en opdrachten kunnen vinden en wanneer en hoe ze moeten ingediend worden. Bij het opstellen van dit schema houden de leerkrachten er rekening mee dat de jongeren dagelijks maximaal 3 tot 4 uren voor de school werken. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen bij het samenstellen van de leerstof en de opdrachten.
 • In een tweede weekoverzicht staan de livemomenten gepland waaraan leerlingen kunnen deelnemen of in gesprek kunnen gaan met klasleerkrachten.
 • De weekschema's worden jullie op een vast moment in de week door de klastitularis via een bericht op Smartschool doorgestuurd. 
 • Omdat we het belangrijk vinden om onze leerlingen goed op te volgen worden sommige opdrachten geëvalueerd. Leerlingen krijgen punten en/of commentaar van de leerkracht. De punten worden niet mee verrekend in de eindbeoordeling van de leerlingen.
 • Afhankelijk van de de klas, de opleidingsvorm, de richting waarin je zoon of dochter zit zal er nog specifieke informatie volgen. De klastitularissen doen er alles aan om jullie zo goed mogelijk te informeren, om regelmatig contact te nemen, om te bevragen hoe het thuis gaat...
 • Wat de eindevaluaties, de examens, de kwalificaties betreft wachten wij als school de richtlijnen van de overheid af. 

Hoe kan je als ouder helpen bij het schoolwerk?  &

UPDATE CORONA BLO

Tim Baeyens 0 70

CORONA UPDATE


 

Beste ouders


 

Zoals jullie wellicht al vernomen hebben, blijven de coronamaatregelen ongewijzigd tot en met 3 mei 2020. Dit wil dus zeggen dat de scholen nog steeds gesloten zullen blijven.

 

Volgens de richtlijnen moet er na de paasvakantie nieuwe leerstof aangeboden worden. 

Onze leerkrachten proberen dit zeker waar te maken.

Wij zijn er echter van overtuigd dat dit niet evident zal zijn voor al onze leerlingen.

Grondige herhalingsoefeningen zullen dus zeker even waardevol blijven.

 

Het welbevinden van onze leerlingen blijft voor ons nog steeds het allerbelangrijkste.

Wij zullen dan ook blijven inzetten op goede contacten met hen.

 

Mocht u nog vragen hebben over hoe en wat, aarzel zeker niet om de leerkracht van uw kind te contacteren of bel gerust even naar school tussen 8.30u en 15.30u: 014/53 81 82.

 

Wij willen alle ouders bedanken voor de inspanningen die ze leveren en hopen zo snel mogelijk terug te kunnen opstarten.

Uiteraard zal dit met de nodige veiligheidsmaatregelen gebeuren.

 

Wij houden jullie op de hoogte.



 

team BLO Tongelsbos


 

Update CORONA

Tim Baeyens 0 109

! UPDATE !

Zoals jullie wellicht begrepen hebben uit de nieuwsberichten is het moment waarop de scholen kunnen heropstarten een zeer onzekere factor op dit ogenblik.

Omwille van deze onduidelijk situatie hebben we nu alvast beslist dat we, wanneer we ook terug zullen opstarten, onze focus zullen leggen op het les geven

Daarom beslissen we nu:

om volgende activiteiten in BLO en BuSO af te gelasten:

 • de alternerende stages van DZ op donderdagen, zo kunnen we maximaal inzetten op praktijklessen, GIP en project
 • de boerderijklassen van 1A en 1B (22-24 april)
 • de uitgestelde oudercontacten die we onder voorbehoud verplaatsten naar 23 april
 • de eerste communie van 10 mei (wordt uitgesteld naar een latere datum: juni? september?)
 • de opendeurdag en het schoolfeest van 16 mei
 • meerdaagse uitstap van DZ (19-20 mei)
 • de sportdag van 25 mei
 • het sportkamp van het blo (25-29 mei)
 • ​de zeeklassen van het  O-jaar (8-12 juni)

De wafelverkoop in het BuSO is stopgezet. De voorraad wafels die nog overbleef hebben we geschonken aan 'De toevlucht' https://www.detoevlucht.be/### die aan voedselbedeling doen in Westerlo. Zij voorzien maandelijks een 60-tal gezinnen van voedselpakketten.

om volgende activiteiten in BuSO uit te stellen:

 • De geplande blokstages van de kwalificatiefase OV3 (4de en 5de jaar) zijn uitgesteld naar 2 juni. De stages worden met 1 week ingekort en zullen dus maar 2 weken duren (9 werkdagen). Na de stages hebben de 5de jaars nog 1 week de tijd om hun kwalificatieproeven voor te bereiden.  De kwalificatieproeven van ASV worden omgezet in een permanente evaluatie.

Wat het aanbieden van leerstof betreft:

Zodra er meer duidelijkheid komt over de situatie na de paasvakantie, zullen we u informeren. 
 
 

Wij wensen jullie allemaal een zonnige, fijne maar vooral gezonde paasvakantie!

 

RSS
123
Copyright 2020 by DNN corp Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top