Search
dinsdag 24 november 2020

Visie

Tongelsbos

In onze school
Kunnen we buitengewoon groeien
Hebben we een doel
Werken we op maat
Bieden we een krachtige leeromgeving
Mogen we fouten maken
Geven we nieuwe kansen
Tonen we respect voor iedereen
Zijn we christelijk geïnspireerd
Leven we samen
Voelen we ons goed
Kunnen we buiten-gewoon groeien

Onze visie

Wanneer een kind of een jongere met een zorgvraag komt aankloppen bij Tongelsbos, zullen wij een antwoord op maat trachten te bieden.

Tongelsbos is een onderwijs- en expertisecentrum dat ervaring en kennis bundelt om kinderen en jongeren in elke ontwikkelingsfase te ondersteunen en te begeleiden. Tongelsbos biedt zijn kennis en ervaring ook aan in andere scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Met respect voor de eigenheid van de leerling en zijn omgeving streven we naar een maximale ontplooiing op vlak van leren, leven en werken. Een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij staat hierbij centraal. We doen dit vanuit een christelijke inspiratie.

In het proces van groei naar volwassenheid hebben wij aandacht voor de totale persoonlijkheid van de leerling. Daarom werken wij handelingsgericht waarbij we de leerling en zijn naaste omgeving steeds nauw betrekken bij zijn persoonlijk traject. Elke leerling krijgt de zorg en de aanpak die bij hem past. We geven de leerling telkens een nieuwe kans door herstelgericht te werken. Dit alles realiseren we met een warme en professionele begeleiding vanuit multidisciplinaire schoolteams.

De ouders of de vervangende gezinscontext zijn voor ons partners in het werken met het kind of de jongere.

Wanneer het kind, de jongere of zijn gezin bijkomende ondersteuningsvragen heeft, werken we hiervoor waar mogelijk samen met externe partners in zorg.

Onze school draagt zorg voor haar leerlingen maar ook voor haar team. Feedback, professionalisering, communicatie en samenwerking bevorderen het vertrouwen in het eigen kunnen. Het team steunt elkaar in het voortdurend zoeken naar de beste aanpak.

In Tongelsbos staan respect voor jezelf en de ander, voor de samenleving en het milieu centraal.

Back To Top