Search
woensdag 19 februari 2020

Aanbod BuSO

Onderwijsaanbod BuSO Tongelsbos

BuSO - Buitengewoon Secundair Onderwijs

Opleidingsvorm 3

Type basisaanbod

Observatiejaar (OV 3 Type ba )

Hoeklasser (OV 3 Type ba )

Metselaar (OV 3 Type ba )

Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak (OV 3 Type ba )

Werkplaatsschrijnwerker (OV 3 Type ba )


 

Type 3

Observatiejaar (OV 3 Type 3 )

Hoeklasser (OV 3 Type 3 )

Metselaar (OV 3 Type 3 )

Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak (OV 3 Type 3 )

Werkplaatsschrijnwerker (OV 3 Type 3 )


 

Type 9

Observatiejaar (OV 3 Type 9 )

Hoeklasser (OV 3 Type 9 )

Metselaar (OV 3 Type 9 )

Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak (OV 3 Type 9 )

Werkplaatsschrijnwerker (OV 3 Type 9 )


 

Opleidingsvorm 4

1e Graad

1e Leerjaar A (OV 4 Type 3 - Eerste graad - Eerste leerjaar A )

1e Leerjaar A (OV 4 Type 9 - Eerste graad - Eerste leerjaar A )

1e Leerjaar B (OV 4 Type 3 - Eerste graad - Eerste leerjaar B )

1e Leerjaar B (OV 4 Type 9 - Eerste graad - Eerste leerjaar B )

Land- en tuinbouw (OV 4 Type 3 - Eerste graad - Beroepsvoorbereidend leerjaar )

Land- en tuinbouw (OV 4 Type 9 - Eerste graad - Beroepsvoorbereidend leerjaar )

Nieuwe lessentabellen 1ste graad vanaf 2019-2020


 

2e Graad

Plant, dier en milieu (OV 4 Type 3 - Tweede graad - Eerste en tweede leerjaar )

Plant, dier en milieu (OV 4 Type 9 - Tweede graad - Eerste en tweede leerjaar )


 

3e Graad

Dierenzorg (OV 4 Type 3 - Derde graad - Eerste en tweede leerjaar )

Dierenzorg (OV 4 Type 9 - Derde graad - Eerste en tweede leerjaar )

Back To Top